Algemene aanwijzingen bij gebruik van hijsketting

1. Kies steeds het juiste kettingwerk.
2. Aanslagkettingen mogen nooit geknoopt of in verdraaide toestand gebruikt worden.
3.Overbelasting treedt sneller op bij het gekneld raken van de ketting en bij schokbelasting.
4.Lasthaken steeds in de haakbocht belasten, nooit op de punt !
5.Veiligheidskleppen steeds sluiten alvorens te hijsen.
6.Als de last lang is moet men een touw aan één uiteinde bevestigen zodat de eventuele rotatie kan gecontroleerd worden.
7.Zorg steeds voor een geschikte ondergrond bij het neerzettenvan de last zodat deze niet op de ketting wordt geplaatst.
8.Bij scherpe kanten is het gebruik van kantenbeschermers aante raden.
9.Bij assymetrische last steeds vertikaal hijsen boven hetzwaartepunt van de last.
10.Bij inkorten van de kettingen steeds gebruik maken van de daartoe geschikte kettingtoebehoren.
11.Ketting en componenten mogen geen enkele mechanische be-werking of warmtebehandeling (ook niet lassen !) ondergaan.Ze mogen niet in kontakt gebracht worden met zuren of andere agressieve chemicaliën.
12.Berg het materiaal veilig weg bij het einde van het werk
13.Houdt een register bij van het in gebruik zijnde kettingwerk enzorg ervoor dat dit op voorgeschreven tijden door een bevoegdpersoon wordt geïnspecteerd.